Waarden en wijsheid binnen de jeugdbescherming

De positie van de Leger des Heils Jeugdbescherming onderzocht
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Bij het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft een externe heroverweging en een interne bezinning plaatsgevonden. Hiermee ontstond de behoefte aan een nadere onderbouwing van het onderscheidende in de aanpak. Waarin is de aanpak van het Leger des Heils in de jeugdbescherming anders dan die van andere instanties? Wat is er eigen aan de werkwijze en levert dat extra kwaliteit op? Is de jeugdbescherming gediend bij een sterke rol van het Leger des Heils op dit terrein?

Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om onderzoek te doen naar de inhoudelijk onderscheidende kwaliteiten van het Leger des Heils op het terrein van de jeugdbescherming. Gekozen is voor een kwalitatief onderzoek door middel van gestructureerde interviews en vragenlijsten. In de onderzoeksgroep bevonden zich vertegenwoordigers uit het gehele werkveld, met een nadruk op de rechterlijke macht.

Het onderzoek rechtvaardigt de conclusie dat het Leger des Heils zich binnen de jeugdbescherming onderscheidt in datgene waarin het zich volgens de meeste respondenten ook behoort te onderscheiden: het bereiken en begeleiden van groepen die niet door andere aanbieders van jeugdbescherming (kunnen) worden bereikt.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: