Voortraject Leren en werken in de zorg en de aanvullende niveau 3-opleiding voor anderstaligen

Tussenrapport: Eerste deel van de evaluatie
PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-20
Afgelopen week informeerde Minister Koolmees de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Binnen dit programma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt in acht pilots onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hierbinnen het ‘Voortraject Leren en werken’ in de zorg, waarbij anderstaligen worden voorbereid op een mbo opleiding niveau 3 in de zorg.

In dit tussenrapport brengen we de eerste resultaten van de evaluatie van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de aanvullende niveau 3-opleiding in beeld. Het voortraject wordt verzorgd door het Nova College in samenwerking met negen zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Anderstalige studenten krijgen, in twintig weken, Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op het werken in de zorg in Nederland. Ook lopen ze stage, waardoor ze kennis maken met de praktijk van de zorg. Hierna volgt eventueel de niveau 3 vervolgopleiding waarbij de studenten na twee jaar BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) een overstap maken naar het laatste jaar van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Vervolgens kunnen zij bij de zorgorganisatie aan de slag.

Het onderzoek en de eerste resultaten

We hebben in het eerste deel van dit onderzoek de beschikbare documenten over het traject geanalyseerd en interviews gehouden met betrokken professionals en anderstalige studenten. Hieruit komt naar voren dat betrokken professionals en studenten positief zijn over het traject. Het voortraject zorgt ervoor dat instroming in de vervolgopleiding voor de groep anderstalige studenten mogelijk wordt en is goed afgestemd op wat nodig is voor deze doelgroep. Zo worden de studenten intensief begeleid door de projectleider van het Nova College die de studenten helpt met het op orde krijgen van de randvoorwaarden die nodig zijn om de studie te kunnen volgen. Ook tijdens de vervolgopleiding wordt er veel gedaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten de opleiding halen. De anderstalige studenten krijgen dan bijvoorbeeld extra taallessen. Meer informatie over de werkzame elementen en de knelpunten, vindt u in ons rapport!

Zie ook de kamerbrief over programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt.

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: