Voel je thuis op straat!

Onderzoek naar bewonersbetrokkenheid en leefbaarheid in de wijk Stevenshof in Leiden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-11-09

Dit rapport biedt een verslag van het onderzoek in de Stevenshof. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen en jongeren uit de Stevenshof van TOS (Thuis op Straat) gehoord hebben èn weten wat TOS doet. De overgrote meerderheid van hen vindt dat kinderen door TOS vaker, leuker en veiliger buiten kunnen spelen. Ook de jongeren uit de buurt brengen veel tijd door op straat. Sommige kinderen spelen uit angst voor andere kinderen en volwassenen niet buiten. Daarnaast geven bewoners aan soms overlast te ondervinden van jongeren in de buurt

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: