Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen

Een informatieblad van Kennisplatform Inclusief Samenleven en Expertise-unit Sociale Stabiliteit
PublicatiesGepubliceerd op: 01-03-17
De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de zomer van 2016 leidde in dat land tot spanningen. Maar niet alleen daar. Ook in Nederland leidde de coup en de nasleep ervan tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit riep veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?

Kennisplatform Inclusief Samenleven en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen met dit informatieblad een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld schetsen van de verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen.

25 pag
2017

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: