Tussen principes en pragmatisme

Een onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
De subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties is regelmatig onderwerp van discussie. Welke activiteiten van een religieuze organisatie kan een gemeente ondersteunen, en welke niet? Mag de overheid bijvoorbeeld de bouw van een gebedshuis financieren? En welke voorwaarden mag een gemeente eigenlijk stellen aan een ingehuurde levensbeschouwelijke organisatie? Bij dit soort discussies is zelden informatie voorhanden over de feitelijke praktijk. Reden voor FORUM om in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een uitgebreid onderzoek te wijden aan dit thema.

In Tussen principes en pragmatisme schetsen de onderzoekers aan de hand van een enquête en een aantal gedetailleerde casusbeschrijvingen een divers beeld van de subsidierelaties tussen de lokale overheid en levensbeschouwelijke organisaties. Zo blijken lokale overheden er zeer uiteenlopende visies op deze subsidiëring op na te houden. Tegelijkertijd worden die visies sporadisch omgezet in structureel beleid, of bediscussieerd in de gemeenteraad. Elke gemeente zoekt zijn eigen weg, niet zelden ingegeven door ad hoc beslissingen en pragmatisch handelen.

Tussen principes en pragmatisme is het eerste onderzoek dat op deze schaal is uitgevoerd naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties door Nederlandse gemeenten. Het plaatst het onderwerp in perspectief, en roept belangrijke vragen op. Het vormt daarom een nuttig startpunt voor reflectie op het lokale subsidiebeleid.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: