Tot achter de voordeur

Leren van buurtgerichte initiatieven ter versterking van sociale relaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
In het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) werkten tussen 2003 en 2005 acht steden en de provincie aan projecten voor het verbeteren van de kwaliteit van sociale relaties in wijken. Rond de experimenten ondersteunde het Verwey-Jonker Instituut de uitwisseling van ervaringen en de nadere reflectie daarop. Tijdens vier uitwisselingsbijeenkomsten keken bestuurders, ambtenaren, beroepskrachten en burgers uit de acht steden bij elkaar in de keuken. Al tijdens de rit werd op die manier kennis uit de verschillende bestuurlijke en uitvoeringspraktijken gedeeld. Deze bundel bevat de artikelen die naar aanleiding van de lokale projecten en bijeenkomsten werden geschreven voor Vitale stad. Daarnaast zijn de belangrijkste lessen die het Verwey-Jonker Instituut aan de dagelijkse praktijk wil meegeven opgenomen. Lessen voor bestuurders, lessen voor beroepskrachten, lessen over de plek van bewoners in buurtprojecten en algemene lessen voor iedere betrokkene.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: