Synergie in en met allianties

Procesevaluatie strategische partnerschappen in het emancipatiebeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 11-02-21
Sinds 2018 subsidieert de directie Emancipatie van het ministerie van OCW allianties van maatschappelijke organisaties in het emancipatieveld. De allianties krijgen subsidie om vijf jaar te werken aan het vergroten van gender- en LHBTI-gelijkheid. Er zijn acht allianties op de thema’s: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, media, politiek, recht en leefvormen. De allianties hebben op hun beurt een strategisch partnerschap met de directie Emancipatie. De directie wil met het alliantiebeleid en de partnerschappen een sterkere inzet bewerkstelligen op regie, evaluatie, verduurzaming en samenwerking met het veld.

Deze procesevaluatie laat zien dat de maatschappelijke organisaties het werken in de allianties als waardevol ervaren. Ze gebruiken elkaars netwerken en expertises bij het inzetten op gender- en LHBTI-gelijkheid. Met de zekerheid dat ze dit voor een periode van vijf jaar kunnen doen hebben ze het gevoel echt iets op te kunnen bouwen. De evaluatie eindigt met enkele aanbevelingen richting de directie Emancipatie over hoe zij de strategische partnerschappen mogelijk nog effectiever kunnen inzetten.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: