Successful elements in refugee support and learning through exchange

Lessons learned from Access to Employment and MHPSS approaches in the Netherlands, Ethiopia and Jordan
PublicatiesGepubliceerd op: 31-05-21
In the Netherlands and in the regions of origin, many actors are involved in supporting asylum seekers and refugees: in the field of access to work and income and access to mental health care and psychosocial support (MHPSS). The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (MFA-NL) is actively involved in supporting humanitarian and development programs implemented by various (inter)national and local actors in the Middle East and the Horn of Africa. Many actors in the Netherlands work on themes to support asylum seekers and refugees in the Netherlands.

At the request of the Ministry of Foreign Affairs, the Verwey-Jonker Institute facilitated an (online) exchange between organizations in the Netherlands and Ethiopia (in the field of access to work) and organizations in the Netherlands and Jordan (in the field of mental health and psychosocial support). Amongst the participants of the exchange were those involved in the Qualifications Employment prospects for refugees and host communities in Ethiopia Program (QEP) in Ethiopia and those involved in the case management program of IMC in Jordan. In the Netherlands professionals involved in the Amsterdam approach were involved, as well as those involved in the PM+ approach of New Home Rotterdam (SNTR). In addition, the Verwey-Jonker undertook a literature study of available knowledge on interventions in the Netherlands with regards to Access to Employment and MHPSS and we identified good and interesting examples.

Three publications have been prepared for this research and exchange project. In addition to the full report which can be found here, two additional reports are available.  One covering the international exchange  (Part A) and another one covering the literature study (Part B). The publications are in English, in order to make the outcomes of the international exchange and the literature study available to a wider public in regions of origin and worldwide. The full report can also be found here (Ministry of Foreign Affairs)

________________________
In Nederland en in regio’s van herkomst zijn veel actoren betrokken bij de ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen: op het gebied van toegang tot werk en inkomen en toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning (MHPSS). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland (MFA-NL) is actief betrokken geweest bij de ondersteuning van humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s die worden uitgevoerd door verschillende (inter)nationale en lokale actoren in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. Veel actoren in Nederland (waaronder ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties) werken rond vergelijkbare thema’s ter ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.

Op verzoek van het ministerie van buitenlandse zaken faciliteerde het Verwey-Jonker Instituut een (online) uitwisseling tussen organisaties in Nederland en Ethiopië (op het gebied van toegang tot werk) en organisaties in Nederland en Jordanië (op het gebied van mentale gezondheid en psycho-sociale ondersteuning). Hieraan namen betrokkenen bij het Qualifications and Employment Perspectives for Refugees and Host Communities in Ethiopia Program (QEP) in Ethiopië en bij het case management programma van IMC in Jordanië deel. Vanuit Nederland waren dat betrokkenen bij de Amsterdamse aanpak en betrokkenen bij de PM+ aanpak van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). Daarnaast voerde het Verwey-Jonker een literatuurstudie naar werkzame elementen van interventies in Nederland voor deze twee thema’s (toegang tot werk en mentale en psychosociale ondersteuning) en gingen we op zoek naar voorbeelden daarbij.

Voor dit onderzoeks- en uitwisselingsproject zijn drie publicaties opgesteld. Naast het (volledige rapport die hier te vinden is, zijn ook twee deelrapporten opgesteld waarin de uitkomsten van respectievelijk de uitwisseling (Deel A) en de literatuurstudie (Deel B) te vinden zijn. De publicaties zijn in het Engels, om zo de uitkomsten van de uitwisseling en de literatuurstudie naar werkzame elementen en goede voorbeelden over de twee thema’s in Nederland voor een breder (Engelstalig) publiek in regio’s van herkomst en daarbuiten (wereldwijd) te ontsluiten. Het volledige rapport is ook hier (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) te vinden.

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: