Slagkracht in de wijk: financiële strategie voor de wijkaanpak

PublicatiesGepubliceerd op: 06-04-23
Omdat een integrale wijkaanpak vaak vele jaren beslaat, stuit je al snel op financiële belemmeringen of op regels die niet zo ver vooruitkijken. Bovendien brengt de breedte van de aanpak een heel palet aan subsidies, betrokken partijen en spelregels met zich mee. Hoe ga je daarmee om? En hoe realiseer je perspectief op langjarige uitvoering?

Deze longread van Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut biedt een inkijk in de belangrijkste lessen en inzichten voor het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Deze publicatie borduurt daarmee voort op het eerder gepubliceerde praktijkboek ‘Slagkracht in de wijk’. We geven een uitwerking van paragraaf 5.4 ‘Zicht op sturing en financiering’ en sluiten aan bij hoofdstuk 6 ‘Van ontwerp naar uitvoering’.

 

Onderzoekers

  • Annius Hoornstra

Met medewerking van

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: