School en ouders als partners in de opvoeding van tieners

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11

School en ouders als partners in de opvoeding van tieners

Verwey-Jonker Instituut:
Marjan de Gruijter

Hogeschool Inholland:
Marjolein Bijvoets
Pauline Naber

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-431-5
87 pag. € 7,00

Veel onderzoek naar ouderbetrokkenheid gaat over ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Maar ook in het voortgezet onderwijs is de betrokkenheid van ouders van belang. Dit rapport doet verslag van een onderzoek op het Comenius Lyceum, een havo-/vwo-school in Amsterdam Nieuw-West met een goeddeels allochtone leerlingpopulatie. Hoe willen ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen en hoe zien zij de verhouding tussen school en thuis als het om opvoedkwesties gaat? Hoe kan de school hierop inspelen? Het rapport bevat belangrijke aanbevelingen voor een pedagogisch partnerschap: hoe ouders en school kunnen samenwerken om de ontwikkelingskansen voor jongeren te vergroten.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (op-voedings)ondersteuning voor die groep wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, Stedelijk overleg Diversiteit, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder).

Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

 

http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: