Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen

Onderzoek van de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen
PublicatiesGepubliceerd op: 15-04-21
Voor de Rekenkamercommissie van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen heeft het Verwey-Jonker Instituut  een onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp in de gemeenten.

In dit onderzoek is de samenwerking in het v(s)o en mbo bekeken voor kinderen die te maken hebben met problemen of ondersteuningsbehoeften die beide domeinen raken. In hoeverre is/wordt de samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp zo vormgegeven en gefaciliteerd dat deze kinderen passende en integrale hulp krijgen? Op welke wijze sturen de gemeenten op deze samenwerking en in hoeverre is deze sturing doeltreffend? We concluderen dat er binnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen maar heel beperkt afspraken zijn over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulporganisaties. Voor de complexere problematiek ontbreken kaders over wie regie voert en wie betaalt, en kan er niet altijd passende en integrale hulp geboden worden. Beide gemeenten hebben wel ambities om de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs te verbeteren.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: