Rotterdamse straten op de agenda

De ontwikkelingsfase van Mensen maken de Stad
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Deze rapportage biedt een beknopt verslag van de ontwikkelingsfase van de straataanpak Mensen maken de Stad. Deze aanpak maakt deel uit van het collegeprogramma van de stad Rotterdam. In samenhang met onder meer het veiligheidsbeleid beoogt de werkwijze de sociale samenhang en een actief burgerschap te bevorderen. Bewoners (jong en oud) vormen en consolideren een actief straatnetwerk, passend bij hun ambities. In 2003-2004 werd deze methode in negen Rotterdamse straten verder ontwikkeld en uitgetest.

De rapportage beschrijft hoe de betrokkenen vorm gaven aan deze methodiek. Die bestaat uit vijf samenhangende werkprocessen (of motoren) die in een straat gestart of versterkt moeten worden, willen bewoners hun straat hoger op de zogeheten straatladder krijgen. Het eerste werkproces is er bijvoorbeeld op gericht de basis te leggen van het straatnetwerk, of dit netwerk te versterken. Ook zijn er processen voor ‘gangmakers’, ‘bekendmaking’, ‘omgaan met storende en bedreigende factoren’ en een proces waarbij bewoners worden betrokken bij de beoordeling en waardering van wat er is bereikt in de straat.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: