Project ‘Vluchtelingengezinnen en Integratie’

Eindverslag deelproject 1: Inventarisatie van het aanbod voor vluchtelingengezinnen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Een manier om de ondersteuning en versterking van ouders in hun rol van opvoeders te bevorderen is een betere wisselwerking tussen de vraag naar en het aanbod aan voorzieningen voor steun en zorg. Daarvoor is allereerst inzicht nodig in het beschikbare aanbod: Wat is er in Nederland beschikbaar aan op vluchtelingengezinnen gerichte voorzieningen voor (opvoedings)ondersteuning? Wat zijn ‘goede praktijken’ daarbinnen? Dit verslag toont de resultaten van de inventarisatie naar deze voorzieningen. Ook zijn zestien voorbeelden geselecteerd van geschikte praktijken van ondersteuning voor vluchtelingengezinnen.

Deze rapportage betreft Deelproject 1 van het project Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie. Die maakt deel uit van de eindrapportage van het project ‘Vluchtelingengezinnen en Integratie’ dat met subsidie van het Europees Vluchtelingenfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Fonds 1818 en een bijdrage van het Verwey-Jonker Instituut tot stand kwam.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: