Proeftuinen Om het Kind

Een kwalitatieve verkenning
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-14
In de aanloop naar de nieuwe jeugdwet experimenteerde de gemeente Amsterdam met wijkteams jeugd (Ouder- en kindteams). Het bieden van laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen was de opdracht van deze wijkteams. Ook dienen zij snel door te verwijzen indien er meer hulp nodig is. Aan de hand van 30 casussen onderzocht het Verwey-Jonker Instituut de meerwaarde van deze nieuwe werkwijze.

De samenvatting, conclusies en aanbevelingen uit dit kwalitatieve onderzoek zijn ook los van de rapportage te downloaden. Hetzelfde geldt voor de meta-analyse. In dit rapport zijn de casussen gecombineerd met onder meer een enquête onder ouder- en kind adviseurs.

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: