Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In 2004 trad de Wet plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in werking. Deze maatregel is bedoeld voor de groep van zeer actieve veelplegers en heeft tot doel de overlast te bestrijden en recidive te voorkomen. Stelselmatige daders kunnen twee jaar worden vastgezet in speciale afdelingen van penitentiaire inrichtingen. In die periode krijgen zij, mits zij gemotiveerd zijn, een re-integratieprogramma aangeboden.

De ISD-populatie blijkt in de praktijk een moeilijker doelgroep dan voorzien: er is meer zorg nodig dan verwacht. Ook het programma-aanbod lijkt niet toegesneden op de ISD-populatie. Dit rapport gaat in op de achtergrondkenmerken van ISD’ers, hun sociale en medische problematiek en hun hulpvragen. Gezocht is naar subgroepen die zich kenmerken door eenzelfde problematiek of hulpvraag. Dit laatste is van belang om de behoeften van ISD’ers en het aanbod aan programma’s beter op elkaar te kunnen laten aansluiten.

Zie ook de procesevaluatie: De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

Deel deze publicatie op: