De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders

Procesevaluatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Veelplegers zijn een begrip geworden: personen die jaarlijks veel delicten plegen zoals winkeldiefstal en vernieling, maar ook openlijk geweld en straatroof. Het gaat om een vrij kleine groep die onevenredig veel overlast en maatschappelijke onrust in het publieke domein veroorzaakt. In 2004 trad de Wet plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in werking. Deze maatregel is gericht op de groep van zeer actieve veelplegers en heeft tot doel de overlast te bestrijden en recidive te voorkomen. Stelselmatige daders kunnen twee jaar worden vastgezet in speciale afdelingen van penitentiaire inrichtingen. In die periode krijgen zij, mits ze gemotiveerd zijn, een re-integratieprogramma aangeboden.

Dit rapport blikt terug op de implementatie van de wet ISD. We staan zowel stil bij de bereikte doelgroep als bij de uitvoering van de wet. Het rapport is opgebouwd rond drie hoofdvragen: Wat is het doel van de wet, welke implementatiedoelen zijn gesteld, en wordt de wet conform het plan uitgevoerd? In het rapport besteden we aandacht aan de verschillende fases van het implementatieproces. Naast een beschrijving van de voorbereiding en toeleiding naar de zitting, gaan we uitgebreid in op de wijze waarop de ISD-maatregel intramuraal in de penitentiaire inrichting en extramuraal buiten de penitentiaire inrichting vorm krijgt. Verder worden juridische aspecten van de maatregel behandeld en gaan we in op de nazorgfase.

Zie ook het rapport: Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: