Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

Belangrijke kwesties volgens vrijwilligers
PublicatiesGepubliceerd op: 25-02-16
De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Inclusief Samenleven vroeg ze naar hun mening.

Gezinnen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa lopen in Nederland tegen een aantal zaken aan. Zoals hoe ze de opvang van de jonge kinderen na school organiseren. Uit de eerder uitgevoerde studies kon echter niet worden afgeleid welke zaken het meest aandacht nodig hadden. Daarom sprak Kennisplatform Inclusief Samenleven met vrijwilligers die dicht bij ouders en kinderen afkomstig uit Polen en Bulgarije staan. Zij benoemden via een enquête en in een groepsbijeenkomst een aantal thema’s waarvoor deze gezinnen de meeste steun konden gebruiken.

Het blijkt dat gezinnen het meest geholpen zijn met goede informatie over het onderwijssysteem. De contacten die het Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteams, scholen en eigen taalvoorzieningen met deze gezinnen hebben, kunnen daarvoor beter worden benut. Ook is het belangrijk dat ouders de Nederlandse taal leren. Dat vergemakkelijkt communicatie over het leven in Nederland en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen.

De vrijwilligers geven verschillende adviezen over hoe het aanbod van taallessen ouders het beste kan bereiken. Verder laat het onderzoek zien dat ook leerkrachten soms meer kennis of vaardigheden nodig hebben om deze ouders en kinderen te kunnen helpen. In het rapport staat waaraan het schort en wat daar tegen gedaan kan worden.

 

ISBN 978-90-5830-713-2
15 pag
2015

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: