Partnergeweld en opvoeding

Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid. Wmo Essay 14
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Gemeenten hebben vanuit de Wmo een belangrijke taak bij de aanpak van huiselijk geweld en het ondersteunen van gezinnen. Dit essay biedt handvatten voor het combineren van deze beide verantwoordelijkheden.

De auteurs presenteren onderzoeksbevindingen over geweld tussen ouders. De kinderen en de opvoeding kunnen lijden onder dit soort geweld. Dat kan zelfs van generatie op generatie overgaan. Die kans wordt kleiner als kinderen goed worden begeleid. Hoe kunnen gemeenten de moeders, vaders en kinderen beter ondersteunen om met de gevolgen van dit soort geweld om te gaan? Welke aangrijppunten en condities zijn belangrijk? Dit essay geeft hierop antwoorden. Het is onderdeel van een reeks praktijkgerichte publicaties over relatiegeweld en de gevolgen daarvan voor de opvoeding. De belangrijkste bron hiervoor vormen interviews met moeders en jongeren die het meemaakten.

Zie ook www.wmotogo.nl

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: