Opvoedsteun in de buurt

Schakelen tussen formele en informele voorzieningen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-14
Kantelen, decentraliseren, verbinden. Ook voor het jeugdbeleid betekent dit anders werken. Deze brochure beschrijft hoe de gemeente kan aansluiten bij de kracht van burgers, door samenwerking met migrantenzelforganisaties. De tekst is een samenvatting van het rapport Opvoeden in diversiteit. Verbinding tussen formele en informele opvoedondersteuning in Amsterdam (Ponzoni, 2012).

Samenwerken vraagt van iedereen een lange adem, durf en het vermogen zich in te leven in het perspectief van de ander. Deze brochure laat met voorbeelden uit Amsterdam zien hoe die samenwerking kan slagen. Een aanrader voor lokale beleidsmakers, managers en beroepskrachten die vaders en moeders ondersteunen bij de opvoeding, en in hun werk willen aansluiten bij initiatieven in (migranten)gemeenschappen.

Zie ook Kenniswerkplaats TienPlus

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: