Opvoeden in diversiteit

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De verbinding tussen vrijwillige initiatieven en professionele zorg wordt steeds belangrijker. Als het gaat om de opvoedondersteuning van moeilijk bereikbare migrantengezinnen worden migrantenorganisaties vaak gezien als partner van de reguliere opvoedondersteuning en jeugdzorg. Toch komt deze samenwerking moeilijk tot stand. Waarom kunnen professionals en migrantenorganisaties elkaar niet vinden? Is er voldoende wil tot samenwerking bij de partijen zelf?

De Kenniswerkplaats Tienplus analyseert in dit rapport de spanningen in dit veld en biedt aan de hand van concrete voorbeelden inspiratie om (nieuwe) vormen te geven aan samenwerking. Dit is een grote uitdaging met het oog op de aankomende stelselwijziging in het jeugdbeleid, waarin aansluiten bij burgers en hun netwerken een belangrijke opgave vormt.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Verbinding tussen formele en informele ondersteuning van opvoeders in Amsterdam

Veel migrantenouders ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut.

De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw, met cofinanciering door de gemeente Amsterdam.

Zie ook Kenniswerkplaats Tienplus

Onderzoekers

  • Elena Ponzoni

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: