Opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk

Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners
PublicatiesGepubliceerd op: 30-06-16
Migrantenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het creëren van een meer inclusief systeem van opvoedondersteuning dat ook migrantenouders bereikt. De samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties loont, met name om gezinnen te bereiken met veel afstand tot voorzieningen. Toch blijft het opzetten van een dergelijke samenwerking lastig.

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar mogelijke vormen van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties (informele werkers). Welke vormen zijn denkbaar in het jeugdveld, welke rollen hebben de verschillende partijen daarbij en welke voorwaarden zijn er voor duurzame samenwerking?

Ondersteuning

Eén van de conclusies is dat professionals informele werkers kunnen ondersteunen in de hulp die zij aan gemeenschappen en individuele ouders en jeugd bieden. Dit vergt een inzet vanuit andere rollen dan men gewend is. Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat partijen (wijkteam en migrantenorganisatie) specifieke toegang en kennis krijgen die voor de andere partij nuttig kunnen zijn om ouders beter te ondersteunen.

Om samenwerking duurzaam te maken is een breed draagvlak nodig: zowel binnen wijkteams als migrantenorganisaties. Steun van de gemeente is daarbij ook belangrijk. De gemeente kan samenwerkingsverbanden faciliteren of ondersteunen, waarbij het belangrijk blijft om de informele en formele werkers zelf aan zet te laten: zij bepalen samen waar ze willen uitkomen.

In 2016 ontwikkelt KIS instrumenten die partijen kunnen helpen om de samenwerking goed van start te laten gaan.

ISBN 978-90-5830-743-9
2016

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: