Opvoeden in gezinnen van statushouders

PublicatiesGepubliceerd op: 27-01-21
Als (gezinnen van) statushouders zich in Nederland vestigen, gaat aanvankelijk de aandacht vooral uit naar de inburgering en sociaaleconomische integratie. Pas na verloop van tijd – als ‘de basis’ enigszins op orde is – ontstaat ruimte voor andere vraagstukken die met het nieuwe leven in Nederland te maken hebben. Eén zo’n vraagstuk is de opvoeding.

Over de opvoeding in migrantengezinnen van de eerste generatie vluchtelingengezinnen is inmiddels veel bekend, maar dat geldt veel minder voor de specifieke vraagstukken en ondersteunings-behoeften in gezinnen van recente statushouders, bijvoorbeeld uit Syrië en Eritrea.

Professionals en andere ondersteuners van gezinnen krijgen toenemend te maken met opvoedvragen vanuit gezinnen van statushouders. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) inventariseerde daarom de actuele kwesties die bij opvoeders spelen, door middel van een inventarisatie van het beschikbare onderzoek en van interviews en een expertmeeting met opvoedondersteuners en deskundigen. In dit artikel staan de resultaten, en komen de experts via hun citaten en tips aan het woord. De informatie en adviezen kunnen opvoedprofes­sionals en andere ondersteuners van gezinnen helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat leeft in de gezinnen.

16 pag
2021

Download via KIS

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: