Opgroeien in veilige wijken

Communities that care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Communities that Care (CtC) is een wijkgerichte aanpak van probleemgedrag door jongeren. De strategie bestaat uit het in een vroeg stadium signaleren en aanpakken van het gedrag en het scheppen van een veilige, constructieve leefomgeving. Van 2004 tot 2006 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatieonderzoek naar de pilots Communities that Care in een aantal gemeenten. In aansluiting daarop is tussen 2006 en 2009 evaluatieonderzoek gedaan in drie (deel)gemeenten, die in 2004/2005 met CtC begonnen.

Dit rapport biedt een verslag van de bevindingen. Het betreft de gemeente Maassluis, deelgemeente Hoogvliet in Rotterdam en de wijk Stevenshof in Leiden. Het onderzoek in Maassluis en Leiden-Stevenshof is uitgevoerd in opdracht van Provincie Zuid-Holland, dat in Hoogvliet in opdracht van de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam. Nagegaan is op welke manier CtC is ingevoerd en of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Ook zijn de resultaten en effecten onderzocht: helpt CtC bij het terugdringen van probleemgedrag en het bevorderen van gezond gedrag van jongeren?

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: