Op het kruispunt van twee wetten

Gemeentelijke samenhang van Wmo en Wwb - Wmo Essay 5
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetten die gericht zijn op het bevorderen van participatie. Veel gemeenten zijn doordrongen van het belang van de verbinding tussen de Wwb en de Wmo. Vaak gebeurt dit vanuit de Wwb, waarbij inzetten op vrijwilligerswerk een stap is op de participatieladder, met betaalde arbeid als doel. Omgekeerd, vanuit het Wmo-beleidskader bezien, is de Wwb (nog) beperkt in beeld.

De aandacht voor de overlap van de doelgroepen is echter groeiende. Ook versterkt de Wmo de aandacht voor de meest kwetsbare Wwb-cliënten. Verschillende gemeenten gebruiken de doelstelling van de Wmo voor het ontwikkelen van verschillende participatie initiatieven. Ook vanuit de wijkaanpak gebeurt dit. Voorbeelden zijn de Doenerij in Culemborg en Woon Zorg Service in de Wijk in verschillende Brabantse gemeenten. Dergelijke initiatieven versterken het kruispunt van Wmo en Wwb en zijn ook voor andere gemeenten interessant om te ontwikkelen.

Deel deze publicatie op: