Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie

PublicatiesGepubliceerd op: 30-06-17
Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat veel moslims in Nederland ervaringen hebben met discriminatie. Ook blijkt uit onderzoek naar triggerfactoren voor antisemitisme uit 2015 dat een aanzienlijk aantal niet-islamitische jongeren zegt niet positief te denken over moslims in Nederland. Deze onderzoeken bieden echter onvoldoende aanknopingspunten en handvatten voor de bestrijding van moslimdiscriminatie onder jongeren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om onderzoek onder jongeren naar de oorzaken van negatieve beeldvorming over moslims in Nederland, en naar de (trigger)factoren die bijdragen aan moslimdiscriminatie onder jongeren. Om dat te achterhalen zijn ruim 3700 jongeren tussen de 12 en 23 jaar ondervraagd. Daarnaast bevroegen we ruim 2000 volwassenen als referentie. In dit rapport vindt u de onderzoeksresultaten, evenals een aantal aanknopingspunten voor beleid.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: