Jeugd

Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Ron van Wonderen
Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting)

Met medewerking van:
Freek Hermens

Download
2015
ISBN 978-90-5830-681-4
63 pag. € 9,50

Oorzaken en triggerfactoren

De afgelopen jaren vonden verschillende antisemitische incidenten plaats
die toen, en in bepaalde mate nog steeds, zorgen voor onrust in de
Nederlandse samenleving. Hoewel de meeste antisemitische incidenten,
arrestaties en strafzaken plaatsvonden binnen de voetbalcontext, blijken
de antisemitische incidenten gerelateerd aan het Midden-Oostenconflict de
meeste impact te hebben. 

Om beter zicht te krijgen op de omvang, oorzaken en triggerfactoren van antisemitisme hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2400 jongeren op dit onderwerp bevraagd. In deze publicatie vindt u de resultaten, met daarin antwoord op deze vragen:

1. In welke mate komen antisemitische vooroordelen voor onder welke
groepen jongeren?

2. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van
antisemitische vooroordelen onder jongeren?

3. Welke triggerfactoren leiden tot het daadwerkelijk uiten van
antisemitisme onder jongeren?

4. In hoeverre zijn de gevonden factoren die bijdragen aan antisemitische
vooroordelen en daadwerkelijke uitingen van antisemitisme uniek, in
vergelijking met factoren die bijdragen aan andere vormen van racisme
en discriminatie?