Ontmoeten & Verbinden

Lokaal ouderenbeleid in Veldhoven 2008 tot 2012
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
‘Ontmoeten & Verbinden’, dat is wat de gemeente Veldhoven de komende vier jaar wil bereiken met het ouderenbeleid. De gemeente wil voorwaarden scheppen waaronder ouderen elkaar en andere leeftijdsgroepen goed en gemakkelijk kunnen ontmoeten. Het doel is de verschillende leeftijdsgroepen te verbinden en de uiteenlopende beleidsterreinen waarmee ouderen te maken hebben, meer op elkaar af te stemmen.

Deze nota is tot stand gekomen na een interactief beleidstraject met ouderenorganisaties, professionele instellingen en gemeente. Met actiepunten voor de periode 2008 tot 2012 en een integrale aanpak vanuit het ouderenperspectief maakt de gemeente Veldhoven haar ambities met het ouderenbeleid concreet en herkenbaar.

In samenwerking met

Judith Strijbos (gemeente Veldhoven)

Thema's

Deel deze publicatie op: