Online en offline pestgedrag en geweld onder jongeren

Een verkennend casusonderzoek naar nudes, online pesten en bedreigen, en offline geweld en wapenbezit onder jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 09-03-23
Online grensoverschrijdend gedrag en wapenbezit onder jongeren lijkt toe te nemen, blijkt uit cijfers van onder andere het CBS. Hoe kijken jongeren zelf aan tegen deze problematiek? Stichting HALT en het Verwey-Jonker Instituut deden hier onderzoek naar.

Voor het onderzoek hebben 111 jongeren die een HALT interventie opgelegd hebben gekregen een vragenlijst ingevuld over nudes, online pesten en bedreigen, en offline geweld en wapenbezit. Een kwart van de jongeren ontving minimaal één keer per maand een nude. Ook gaf een kwart van de jongeren aan wel eens online gepest of bedreigd te zijn. 

Naast de vragenlijst spraken we met vijf van deze jongeren om hun visie op deze ontwikkelingen te horen. Jongeren hebben verschillende ideeën over mogelijke oplossingen en ook over welke partijen hierin een rol kunnen spelen. In het rapport noemen we de verschillende aanbevelingen die jongeren deden. 

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: