Ongelijkwaardigheid

Resultaten van een verkennend onderzoek in de regio Utrecht
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
In de regio Utrecht is een verkennend onderzoek verricht naar ongelijkwaardigheid in opdracht van het Regionaal College (burgemeesters, hoofd officier van justitie en korpschef regio Utrecht). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het landelijk actieplan polarisatie en radicalisering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder regie van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft het onderzoeksbureau A.G. Advies in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de uitvoering van het onderzoek verzorgd.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate en vormen van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Er zijn gesprekken gevoerd met meer dan honderd wijkagenten, jongerenwerkers, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en (migranten)zelf organisaties. Ook hebben 2.701 jongeren in de leeftijd van 14-23 jaar een online enquête ingevuld onder de titel Jong in Utrecht. Wat betreft de omvang en de gebruikte methoden is het onderzoek uniek in zijn soort: niet eerder werden over dit onderwerp zo veel jongeren bevraagd. Daarnaast hebben de resultaten van de enquête onder jongeren niet alleen zeggingskracht voor de regio Utrecht, maar ook voor Nederland als geheel.

Onderzoekers

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: