Onafhankelijke reflectie Veranderagenda Samen Veilig Midden-Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 02-11-20
Op verzoek van de samenwerkende jeugdhulpregio’s in Utrecht en het bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) heeft het Verwey-Jonker Instituut een onafhankelijke reflectie uitgevoerd naar de ontwikkeling van de veranderagenda van SVMN.

De veranderagenda van SVMN is in 2019 opgesteld en heeft als doelstellingen: 1. Het versterken van het vertrouwen van cliënten in zorgvuldig handelen van SVMN, 2. Het blijvend bouwen aan het vertrouwen van burgers (meldingsbereidheid) en samenwerking met ketenpartners en opdrachtgevers, en 3. Het versterken van het lerend vermogen van de organisatie. Op basis van de analyse van documenten, interviews met 23 betrokkenen (cliënten, medewerkers van SVMN, gemeenten en ketenpartners) en een reflectiebijeenkomst is deze reflectie tot stand gekomen.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de uitvoering van de veranderagenda in 2019 voortvarend is opgestart. De start was intern een kantelpunt en ook extern zijn een aantal zichtbare activiteiten georganiseerd. De basis voor de veranderagenda is gelegd; alle geïnterviewden geven dit aan. Sinds een jaar geleden zijn er duidelijk stappen gezet, maar het uiteindelijke resultaat is nog niet behaald. Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de veranderagenda ook vertraging opgelopen. Wat aan de veranderagenda op dit moment echter nog mist, is een duidelijke onderliggende veranderingstheorie.

Op basis van de analyse zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd waarvan de belangrijkste is om een dergelijke veranderingstheorie te ontwikkelen en die vast te leggen in een meerjarenplanning, samen met de afspraken tussen de gemeenten en SVMN. De rapportage bevat ook specifieke aanbevelingen voor SVMN en de gemeenten.

De gemeentebesturen hebben de rapportage inmiddels ter informatie naar hun gemeenteraden gestuurd. De raad van bestuur van SVMN heeft aangegeven zich in de rapportage te herkennen en neemt de aanbevelingen over.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: