Methodiek Junior Praktijk Opleider

Onderzoek ten behoeve van het versterken van de doelmatigheid
PublicatiesGepubliceerd op: 15-02-18
Om de begeleiding van studenten voor en tijdens de stageperiode te verbeteren, heeft ROC Midden Nederland de methodiek Junior Praktijk Opleider (JPO) ontwikkeld. Dit is een peer-to-peerprogramma waarbij mbo-studenten elkaar helpen. Studenten die voor het eerst stage lopen, krijgen extra hulp van studenten die al ervaring hebben met stages. Een van de doelen van het programma is het verminderen van uitval van studenten. Ook wil men aan de hand van de JPO-methodiek het commitment van stagebedrijven vergroten.

Op verzoek van ROC Midden Nederland onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe de doelmatigheid van JPO verhoogd kan worden, en onder welke voorwaarden het programma het meest effectief is. Hiervoor vroegen we alle betrokkenen bij het programma (eerstejaars en ouderejaars studenten, onderwijsprofessionals en werkgevers) naar hun ervaringen. Ook vroegen we ze naar mogelijke verbeteringen.

In de conclusies belichten we verschillende onderdelen van het programma waar studenten positief over zijn, zoals de workshops en de training die ze hebben ontvangen. Daarnaast noemen we verbeterpunten, zoals het inbedden van JPO in het reguliere onderwijsprogramma. Tot slot doen we concrete aanbevelingen om de doelmatigheid van het programma te verhogen.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: