Messenbezit onder jongeren

Een verkenning naar ondersteuningsbehoeften bij migrantenouders en kansrijke aanpakken
PublicatiesGepubliceerd op: 06-05-21
Het dragen van messen door jongeren is een probleem waar nog niet alles over bekend is. In dit onderzoek zijn we in gesprek gegaan met formele en informele professionals en ondersteuners en met ouders die met messenbezit te maken hebben. We hebben ons hierbij voornamelijk gericht op de problematiek bij jongeren met een migratieachtergrond, omdat de signalen van ouders, professionals en informele ondersteuners uit deze gemeenschappen kwamen.

Bij het tegengaan van de problematiek is maatwerk en flexibiliteit van belang. Er kan dan per jongere worden bekeken welke aanpak het beste werkt. Hierbij moet de context waarin de jongere opgroeit, inclusief de school, meegenomen worden. In dit rapport beantwoorden we de volgende vragen:

 • Wat is de omvang en wat zijn de oorzaken van de (vermeende) toename van het messenbezit?
 • Welke ondersteuningsbehoeften hebben ouders en welke aanpak is nodig om de problematiek tegen te gaan?

ISBN 978-94-6409-072-7
17 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: