Maatwerk in wonen

Verkenning van de aard en de omvang van zelfstandige woonwensen van mensen met een beperking
PublicatiesGepubliceerd op: 28-02-20
Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de ministeries van BZK en VWS onderzoek naar de woonwensen en de woonsituatie van mensen met een beperking. Afhankelijk van de definitie wonen er in Nederland 1,35 tot 5,2 miljoen mensen (15-75 jaar – bron: VTV-2018) die in het dagelijks leven last hebben van belemmeringen vanwege een chronische ziekte, een psychische aandoening, of een verstandelijke-, zintuiglijke- of lichamelijke beperking. Deze mensen willen – net als mensen zonder beperking – het liefst zo zelfstandig mogelijk wonen in een gewone woonwijk in een woning die past.

Dit onderzoek heeft tot doel om organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de praktijk van het zelfstandig wonen met beperkingen, op de hoogte te stellen van de aard en omvang van woonproblematiek van mensen met een beperking. Deze (belangen)organisaties willen goed geïnformeerd met elkaar in gesprek. Deze verkenning biedt met feiten en cijfers de basis voor het gesprek over de praktijk en de mogelijkheid om goed geïnformeerd beleid te maken. Zowel als het gaat over groepen die problemen ervaren rond zelfstandig wonen met een beperking, en groepen die dat niet ervaren. Er is een grote variatie binnen de groep mensen met een beperking wat betreft hun behoeften, ideale woonvorm, en de aanpassingen, de professionele zorg en aandacht die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Wie het zelfstandig wonen van mensen met beperkingen wil faciliteren, zal dat (steeds opnieuw) op maat moeten doen. Met oog en oor voor collectieve patronen, maar vooral voor individuele behoeften.

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: