Maatschappelijk rendement Playing for Success

PublicatiesGepubliceerd op: 21-12-14
Het naschools programma Playing for Success biedt een extra steuntje in de rug voor jeugdigen tussen de 9 en 14 jaar. De kinderen worden aangemeld door de school, omdat hun ontwikkeling in het gedrang dreigt te komen door bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen of achterblijvende onderwijsprestaties. In twaalf weken tijd poogt het programma de leerlingen het gevoel te geven dat zij bijzonder zijn, met als gevolg dat hun zelfvertrouwen en motivatie op school toeneemt.

Dit doel wordt onder andere bereikt door bij een topsportaccommodatie een speciaal leercentrum in te richten. Deze omgeving kan een positief effect hebben op de instelling en gemoedstoestand van de kinderen. Het Verwey-Jonker Instituut verrichtte samen met Ecorys een rendementsanalyse naar Playing for Succes en de resultaten zijn te lezen in dit rapport. Het programma heeft een positieve uitwerking op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het maatschappelijk rendement wordt omgeven door onzekerheden. We dragen enkele mogelijkheden aan om het maatschappelijk rendement van Playing for Success, indien gewenst, te vergroten.

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: