Maatschappelijk Rendement Analyse Sociaal Raadslieden

Pilotstudie Beverwijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat sociale interventies opleveren, op sociaal gebied maar ook als het gaat om economische baten. Maar om welk rendement gaat het dan precies? En hoe meet je dat? Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Ecorys een Maatschappelijk Rendement Analsye (MRA) uitgevoerd in de gemeente Beverwijk. Sociaal Raadslieden werken daar binnen de prestatievelden van de Wmo aan het ondersteunen van cliënten bij hun contacten met (overheids)instanties en andere organisaties.

Een MRA is bedoeld voor gemeenten die willen weten welk effect de inzet van sociale interventies (kunnen) hebben en wat de concrete kosten en baten daarvan zijn. Het instrument zet de kosten en baten van een sociale interventie naast elkaar, en gaat ook na wat de gevolgen zouden zijn van het niet uitvoeren van de activiteiten. Voor de Sociaal Raadslieden resulteert dit in een duidelijk overzicht van de opbrengsten.

Deel deze publicatie op: