Lessen uit experimenten wijkaanpak

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-05

Lessen uit experimenten wijkaanpak

Bestellen: Provincie Gelderland,  GSO-projectenbureau
Postbus 9090
6800 GX in Arnhem
Telefoon: (026) 359 85 90.
Email: t.hooyman


Drs. Maarten Davelaar
Dr. Freek de Meere

Eindproduct van Verwey-Jonker Instituut van het leertraject ‘GSO-experimenten onder het vergrootglas’, in opdracht van de Provincie Gelderland, Gelders Ontwikkelingsbeleid.


Veilige en leefbare wijken


In het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) werken acht steden en de provincie Gelderland samen. Binnen het thema wijkaanpak zijn tussen 2003 en 2005 in alle steden experimenten ‘veilige en leefbare wijken’ uitgevoerd. Allemaal projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de sociale relaties in wijken. Rond de experimenten zorgde het Verwey-Jonker Instituut voor de uitwisseling van ervaringen en nadere reflectie daarop.
== Acht steden kijken bij elkaar in de keuken =Staalkaart Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid=


Tijdens vier uitwisselingsbijeenkomsten tussen maart 2004 en juni 2005 keken bestuurders, ambtenaren, beroepskrachten en burgers uit de acht steden bij elkaar in de keuken. De staalkaart die u nu in handen heeft, bevat de belangrijkste lessen uit die bijeenkomsten. De lessen vormen niet het resultaat van een uitgebreide vergelijkende studie. Tussen de acht projecten bestaan bovendien grote verschillen in doelstellingen, beschikbare middelen, methoden en context. De lessen hebben zeggingskracht omdat ze zijn gebaseerd op ervaringen direct vanuit de praktijk van de projecten en op de reflectie door deelnemers aan de GSO-bijeenkomsten.


Artikelen
Over de GSO-experimenten verschenen ook artikelen in Vitale Stad 2004 (no. 10), 2005 (no. 1, 2 & 3) en in Sociale Interventie 2005 (no. 2).


 Thema's

Delen dit artikel op: