Leren van Neerbosch: seksueel misbruik in de jaren 1975-1985

Conclusies en aanbevelingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Het Verwey-Jonker Instituut deed op verzoek van Lindenhout onderzoek naar mogelijke misstanden en misbruik bij voormalig kinderdorp Neerbosch in de periode 1975-1985. Dit gebeurde na meldingen die binnenkwamen na het uitkomen van het rapport van de commissie Samson.

De belangrijkste onderzoeksvragen waren: het zichtbaar maken van patronen van seksueel misbruik in die periode en de lessen die het huidige Lindenhout kan leren van de gebeurtenissen. Het rapport gaat in op meldingen van slachtoffers en oud-medewerkers en bevat aanbevelingen tot het nemen van maatregelen om seksueel misbruik van jongeren te voorkomen.

Deze publicatie bevat de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: