Leerrechtaanpak Rotterdam

bouwen aan bruggen tussen onderwijs en zorg
PublicatiesGepubliceerd op: 19-01-23
Nog steeds is er in Nederland een groep kinderen voor wie het (tijdelijk) niet mogelijk is om naar school te gaan. Sommige van deze kinderen hebben zorg, ondersteuning of behandeling nodig om zich toch te kunnen ontwikkelen. Sinds het schooljaar 2016-2017 experimenteert de gemeente Rotterdam in vijf pilots met verschillende interventies waarin deze kinderen een gecombineerd aanbod van onderwijs, hulp en zorg krijgen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze zogeheten leerrechtaanpak.

Met de pilots wil de gemeente Rotterdam tegemoetkomen aan het recht op leren en ontwikkelen van kinderen die vanwege psychische of fysieke gezondheid en behoeften niet naar school kunnen of die een vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen. In schooljaar 2019-2020 draaiden er vier pilots voor kinderen tussen 4 en 12 jaar één pilot voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. In dit onderzoek stelden we de vraag wat werkzame of juist belemmerende elementen zijn in de interventies en in de ondersteunings- en organisatiestructuur rondom de pilots. In het rapport zijn onze bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst van de leerrechtpilots te lezen.

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: