Kwetsbare ouderen in tel

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Met de vergrijzing zal het beroep van ouderen op formele en informele ondersteuning verder toenemen. De lokale overheid speelt hierop in met bijvoorbeeld activering, toegankelijk openbaar vervoer, aangepaste woningen en het creëren van ontmoetingsplekken.

Belangrijk bij de vormgeving van het gemeentelijk beleid is de beschikbaarheid van lokale data. Op basis van de levenssamenstelling per gemeente en de ingeschatte zorgvraag van kwetsbare ouderen, kunnen gemeenten hun beleid gericht op deze groep beter afstemmen. De cijfers over kwetsbare ouderen hebben we voor alle gemeenten van Nederland bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een balans is tussen het lokale risico op kwetsbaarheid en de lokale professionele zorgondersteuning. Op basis van deze resultaten kan een gemeente haar (formele en informele) dienstverlening bijstellen, mocht dat nodig blijken. Want dat kwetsbare ouderen de juiste ondersteuning ontvangen, is wat telt.

Deel deze publicatie op: