KIS wijkmonitor 2021

Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst
PublicatiesGepubliceerd op: 01-02-22
De KIS Wijkmonitor biedt de mogelijkheid om tot op wijkniveau in iedere gemeente een beeld te krijgen van de leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen. Dit is belangrijk om gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale beleid of de wijkaanpak te leggen. In deze factsheet met gegevens uit de wijkmonitor laten we zien welke thema’s om aandacht vragen.

Leefomstandigheden verschillen aanzienlijk tussen bewonersgroepen, zo blijkt uit de monitor. In de factsheet geven wij een beeld van die verschillen in Nederland en in enkele voorbeeldgemeenten en -wijken.

ISBN 978-94-6409-145-8
36 pag.
2022

www.kis.nl

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: