Kinderen missen recht op sociale zekerheid

Het Nederlands voorbehoud op artikel 26 IVRK
PublicatiesGepubliceerd op: 08-06-21
Ieder kind heeft het recht om te kunnen profiteren van de sociale zekerheid. Dan gaat het om voorzieningen en toeslagen zoals de kinderbijslag of het kindgebonden budget. Dat is geregeld in artikel 26 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

Nederland is het enige land ter wereld dat een voorbehoud heeft gemaakt bij dit artikel. En daarom kunnen kinderen hier niet zelfstandig aanspraak maken op die voorzieningen. In opdracht van Save the Children onderzocht het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) van de Universiteit Utrecht wat het Nederlandse voorbehoud op artikel 26 IVRK voor kinderen in de praktijk betekent.

Het onderzoek naar de praktische implicaties van het voorbehoud op Nederlandse kinderen, laat zien dat minderjarigen afhankelijk zijn van hun ouders om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van sociale zekerheid. Voor de meeste Nederlandse kinderen is dit geen probleem. Zij wonen thuis met hun ouders. De afhankelijkheid van ouders zorgt er echter voor dat een aantal groepen Nederlandse kinderen onvoldoende kunnen genieten van de voordelen van sociale zekerheid.

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: