Kinderen in Tel Databoek 2016

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015
PublicatiesGepubliceerd op: 12-02-17
Iedere twee jaar bundelt Kinderen in Tel de gegevens over de ontwikkelingen en verschillen in leefsituatie van kinderen en jongeren op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Deze informatie biedt een basis voor een vergelijking tussen wijken, gemeenten en provincies. De nieuwste uitgave van Kinderen in Tel bevat de gegevens over 2013, 2014 en 2015 en is uitgebreider dan de vorige databoeken. Er is nu ook informatie in opgenomen over sportparticipatie, deelname aan speciaal onderwijs, eenoudergezinnen en het gebruik van jeugdhulp.

In de periode 2013-2015 zijn positieve ontwikkelingen te zien, zoals minder jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten en zuigelingensterfte. Aan de andere kant stijgt het aantal kinderen dat in armoede leeft en is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden.

Kinderen in Tel kwam in 2006 voor het eerst uit, tot 2010 nog jaarlijks, daarna tweejaarlijks. De dataset is uniek, omdat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is om de positie van (met name kwetsbare) kinderen te verbeteren. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel kan worden verbeterd aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen – lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers – een bijdrage aan kunnen en zouden moeten leveren. Kijk voor meer informatie op de website van Kinderen in Tel.

Kijk voor meer informatie op de website van Defence for Children en Kinderen in Tel.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: