Kinderen in Tel Databoek 2012

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Kinderen in Tel bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Het databoek kwam tot de editie van 2010 jaarlijks uit. Daarna is de keuze gemaakt om eens in de twee jaar de cijfers te presenteren. Dit databoek bevat de gegevens over het jaar 2009 en 2010 voor alle gemeenten en provincies in Nederland. In het jaar dat er geen databoek uitkomt, brengt Kinderen in Tel een special uit. In 2011 was dat Kinderen in Tel over kindermishandeling.

Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie (of wijk) vergelijken met een andere. Het Databoek Kinderen in Tel 2012 laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2012 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders, kinderen in uitkeringsgezinnen. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in de jeugdzorg komt, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen – lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers – een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Jantje Beton, Defence for Children, Johanna Kinderfonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Bernard van Leer Foundation
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Jantje Beton
Johanna Kinderfonds

Zie ook de website van Kinderen in Tel:
www.kinderenintel.nl

Eerdere publicaties Kinderen in Tel

In samenwerking met

Elize Brolsma

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: