Kinderen in Tel Databoek 2009

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Kinderen in Tel bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Dit bleek een groot succes te zijn. Dit databoek is intussen de vierde editie.

Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie vergelijken met een andere. Hierdoor werd al bij de eerste editie duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien. Dit jaar is dat opnieuw het geval. Bovendien hebben we voor het eerst gekeken naar het welzijn van kinderen op wijkniveau.

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen betrokken belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers – een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Nationaal Fonds Kinderhulp
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds

Zie ook de website van Kinderen in Tel:
www.kinderenintel.nl

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: