Kinderen in Tel Databoek 2007

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Kinderen in Tel 2007 bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Dit bleek een groot succes te zijn.

Het verzamelen van bestaande gegevens op basis van een beperkt aantal indicatoren maakt het mogelijk om de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente te vergelijken met een andere gemeente. Hierdoor wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien.

De resultaten van Kinderen in Tel 2006 hebben geleid tot een dialoog met beleidsmakers. Dat is wat Kinderen in Tel uniek maakt. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen en vooral beleidsmakers van de verschillende gemeenten een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Niet het verzamelen van data staat voorop, maar het behartigen van belangen van kinderen.

Het uiteindelijke doel van data based advocacy is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen, op basis van gegevens uit onderzoek en monitoring.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Nationaal Fonds Kinderhulp
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds

Zie ook de website van Kinderen in Tel.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: