Kinderen in Tel Databoek 2006

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Toen Kids Count in 1990 in de Verenigde Staten werd gepresenteerd, was het meteen een groot succes. Onderzoeken over kinderen waren er genoeg, maar voor een leek was het niet gemakkelijk om de brei aan gegevens te doorgronden. Het verzamelen van bestaande gegevens op indicator en staat bleek een doorbraak. Ineens kon de leefsituatie van kinderen in de ene staat met de situatie in een andere staat vergeleken worden. Belangenorganisaties hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze harde cijfers in hun lobby naar beleidsmakers en politici. Het heeft zijn vruchten afgeworpen; de aandacht voor Amerikaanse kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Belangenbehartiging voorop

De Nederlandse variant van Kids Count heeft hetzelfde doel. Niet het verzamelen van data staat voorop, maar het behartigen van de belangen van kinderen. Met de gegevens uit dit databoek is het mogelijk een dialoog te voeren met beleidsmakers. Dat is wat Kinderen in Tel uniek maakt. Zeker zo bijzonder is de samenwerking tussen organisaties met hart voor kinderen. Kinderen in Tel wordt inmiddels gedragen door allerlei grote en kleine organisaties die zich inspannen voor het jeugdwelzijn.

Verbetering mogelijk

Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen en vooral de beleidsmakers van de verschillende gemeenten een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Sommige gemeenten zullen nog heel wat werk moeten verzetten, andere gemeenten staan er beter voor en kunnen als voorbeeld dienen voor anderen.

Kinderen staan centraal bij Kinderen in Tel. We zijn dan ook trots dat zoveel organisaties bijdragen aan de totstandkoming van dit vernieuwende project. We hopen van harte dat de leefsituatie en rechten van kinderen dankzij dit initiatief meer dan ooit boven aan de politieke agenda komen te staan.

Onder ‘Volledige tekst’ kunt u deel 2 van het Databoek 2006 downloaden, met de grafieken van alle provincies en gemeenten (aangepast per 17 maart ’06).

Zie ook: Kinderen in Tel en Defence of Children

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: