Kies je job

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt
PublicatiesGepubliceerd op: 27-03-23
Er is behoefte aan betere begeleiding van jongeren bij de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het Rijk van Nijmegen en het ROC Nijmegen werken daarom samen met partijen aan een regionale aanpak om jongeren daarbij beter te begeleiden. Kies Je Job van De KansenMakers is een van de initiatieven die wordt ingezet. Het Verwey-Jonker Instituut heeft Kies Je Job geëvalueerd.

Het ROC Nijmegen bood in 2021 Kies je Job voor het eerst aan studenten aan. Gedurende Kies Je Job werken De KansenMakers toe naar een banenmarkt waar studenten en werkgevers elkaar ontmoeten. In de voorbereiding leren jongeren om zelfstandig te navigeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft Kies Je Job het doel om jongeren te helpen bij het uitbreiden van hun zakelijk netwerk en ontmoeting te faciliteren tussen werkgevers en jongeren.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft bij de evaluatie alle perspectieven meegenomen: gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, studenten en werkgevers. De evaluatie was een dynamische samenwerking tussen de betrokken partijen uit de praktijk en de onderzoekers. Op die manier konden bevindingen en reflecties voor een groot deel direct teruggekoppeld worden. In dit rapport wordt Kies Je Job uitgebreid beschreven en wordt inzicht gegeven in succesfactoren, uitdagingen en aanbevelingen voor de toekomst.

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: