Kennis versterken over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Naar een nieuwe onderzoeksprogrammering
PublicatiesGepubliceerd op: 25-01-22
In deze kennissynthese brengt het Verwey-Jonker Instituut in kaart welke (wetenschappelijke) kennis er is over de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp.

Dit ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma ‘Versterken verbinding onderwijs en jeugdhulp’, dat NRO en ZonMw mogelijk gaan uitvoeren om de praktijk van onderwijs en jeugdhulp te ondersteunen om meer ‘evidence-informed’ te werken. Voordat het NRO en ZonMw een dergelijk onderzoeksprogramma over samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kunnen starten, is er sterke behoefte aan een kennissynthese die laat zien wat we weten over dit onderwerp.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft verschillende activiteiten ondernomen om zicht te krijgen op de beschikbare kennis en eventuele ontbrekende kennis over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In het rapport vatten we de stand van zaken samen over condities en effecten van een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, en geven we aanbevelingen voor de toekomst.

Met medewerking van

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: