Kansen voor het kruispunt Wmo-Wwb

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Kansen voor het kruispunt Wmo-Wwb

Volledige tekst (pdf)2011ISBN 978-90-5830-445-2

32 pag. € 7,00

Tien overwegingen bij een gecombineerd participatiebeleid

Wmo Instrument 02Mensen die langdurig in de bijstand zitten, beschikken over onvoldoende vaardigheden om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Vaak betreft het (zeer) kwetsbare burgers met meervoudige problematiek. De Wmo kan deze mensen verleiden tot meedoen, maar dat is niet eenvoudig. De verbinding tussen Wmo en Wwb kan de participatie van kwetsbare burgers bevorderen, maar in de praktijk blijkt het voor gemeenten nog lastig deze verbinding te leggen. Het belangrijkste doel van deze brochure is gemeenten praktische handvatten te geven bij het vormgeven van een gecombineerd participatiebeleid.


Zie ook www.wmotogo.nl


Âhttp://wmotogo.nl/


Thema's

Delen dit artikel op: