Kansen voor het kruispunt Wmo-Wwb

Tien overwegingen bij een gecombineerd participatiebeleid - Wmo Instrument 02
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Mensen die langdurig in de bijstand zitten, beschikken over onvoldoende vaardigheden om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Vaak betreft het (zeer) kwetsbare burgers met meervoudige problematiek. De Wmo kan deze mensen verleiden tot meedoen, maar dat is niet eenvoudig. De verbinding tussen Wmo en Wwb kan de participatie van kwetsbare burgers bevorderen, maar in de praktijk blijkt het voor gemeenten nog lastig deze verbinding te leggen. Het belangrijkste doel van deze brochure is gemeenten praktische handvatten te geven bij het vormgeven van een gecombineerd participatiebeleid.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: