Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Jongeren met een (arbeids)beperking en de rol van de gemeente

Jongeren met een (arbeids)beperking en de rol van de gemeente
PublicatiesGepubliceerd op: 12-05-15
Samen met kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit verkende het Verwey Jonker Instituut het grensvlak tussen Wmo en Participatiewet voor jongeren met een arbeidsbeperking.

De vraag was wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. Het essay bevat goede voorbeelden en praktische handvatten voor lokaal beleid en dient ter inspiratie voor gemeenten, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en alle anderen die jongeren met beperkingen een toekomst willen geven via werk, ondersteuning en, waar nodig, zorg.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: